معماری

درباره ی معماری

معماری مصر(مقابر مصطبه ای)

این مقبره ها که مصطبه خوانده می شوند،معمولا به شکل سکویی بلند و مستطیل شکل با دیواره هایی پرشیب و مفروش از سنگ و آجر بر روی محوطه تدفین ساخته می شده اند.محوطه تدفین در عمق زیادی در زیر مین قرار داشت و بوسیله ی هواکش به سکوی بلند متصل می شده است.

در سرداب (محوطه ی تدفین)مقبره مصطبه ای هیچگونه ارتباطی با محیط خارج وجود نداشت،نقاشی یا مجسمه ی متوفی و نیز اشیا نفیس و ظروفی که برای "کا"(kaبه اعتقاد مصریان قدیم،همزاد انسان بوده است و پس از مرگ،زندگی با کا ادامه می یافت)ضروری بود قرار داده می شد.

ارتباط مصطبه با محیط خارجی از طریق دری بود که به فضای کوچکی منتهی می شد و اقوام و نزدیکان متوفی هدایای خود را برای وی در آنجا می گذاردند.

علت عمود نبودن دیوار این مقابر و تمایل آنها به داخل ظاهرا باید در استحکام بیشتر این نوع دیوارها نسبت به دیوارهای عمودی بوده باشد.

+ نوشته شده در  2010/5/21ساعت 18:22  توسط t  |